มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเลนส์ส่องกล้องผ่าตัดทางเดินน้ำดี ขนาด 10 มม.ให้ห้องผ่าตัดรวม โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้มอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564