นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากคุณ วาสนา ไวทยกุล ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อเครื่องมือทางศัลยกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564