บริษัท ยูนิชาร์ม ประเทศไทย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ ไลฟ์รี่กางเกงซึมซับ จำนวน 1,500 ชิ้นให้กับผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฝ่ายบริหาร กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566