นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท จากคุณ สายทอง ณ ป้อมเพ็ชร เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564