นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบชุด PPE จำนวน 65 ชิ้น จากนาย เซียะ แซ่อึ๊ง ให้มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564