คุณสันต์ ศุภรสหัสรังสี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่ออุทิศให้คุณแม่ วันทนีย์ ศุภรสหัสรังสี โดยมี พลเรือตรีหญิง สุชาดา ขำวาที เลขามูลนิธิ และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้รับมอบ ณ วัดช่องลม ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566