เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 1000 ร.อ.ชิต-คุณพรศรี-คุณพิชญ์ชลี โมฬี มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์