มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน 100 อัน ให้คลินิกโควิด โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้มอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564