นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากนายสาโรช ทองระอา เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โดยมีนาวาโทหญิง ธรรมิกา ไพโรจน์สรคุปต์เป็นตัวแทนมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564