นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบชุด PPE จำนวน 10 ชุด มูลค่า 3,000 บาท จากนาวาเอก ปัญญา - คุณณิชาภัทร ศรีสุทธิยากร ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564