บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และผู้ร่วมทุน ได้แก่ บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด , บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด โดยคุณพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี นาวาเอกหญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฝ่ายการพยาบาล กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566