พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 7 เครื่อง จากข้าราชการแผนกคลังอมภัณฑ์ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือและครอบครัว โดยมีนาวาโท อิทธิเชษฐ์ ตั้งกงพานิชกวิน เป็นตัวแทนมอบ ณ.ห้องโถงชั้นล่างกองอำนวยการ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564