มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาส พลเรือตรีชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานมูลนิธิฯได้รับโปรดเกล้า ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ณ.ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการชั้น2 เมื่อวันที่15 กันยายน 2564