เครื่องไตเทียม Surdial 55 Plus 2 type c with CF Unit