ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามพีเมดิคอล มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดสร้างห้องผ่าตัดแรงดันลบ ให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564