บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โอนเงินเข้าบัญชีเงินบำรุงจำนวน 10,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564