คุณ พรพสุ อิ่มฤทัย และคณะ มอบเครื่องจ่ายออกซิเจน High flowจำนวน 2 เครื่องให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมี นาวาเอก อำนาจ บุญสินอุดม เป็นตัวแทนมอบและมี นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ.ห้องโถงชั้นล่างอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564