พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากคุณ มุ่ยฮั๊ว แซ่ตั๊น และคณะให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ.ห้องตรวจโรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564