นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน3,000 บาท จากคุณ ทองคำ เรบิสเค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564