หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่น 17 และโรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้สนับสนุนอาหารกล่อง 100 กล่อง และ ชุดอาหารเช้า จำนวน 100 ชุด ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 ณ ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อ วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564