นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 600 บาท จากคุณรำไพภรณ์ เชลล์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กลุ่มงานศัลยกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564