นาวาเอกพรศักดิ์ ผลประเสริฐสมบูรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีพลเรือตรีหญิง สุชาดา ขำวาที เลขามูลนิธิ และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ เมื่อวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566