คุณกำพล - คุณนันทา สุขศุภกิจ มอบเงินสดจำนวน 10,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยมีนาวาเอกหญิงสุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ