ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส แอนด์ พี โปรแพ็คกิ้ง บริจาค Leg cover 250 คู่ มูลค่า 8,750 บาท เสื้อกันฝน 3 ตัว เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564