บริษัท สยาม แอ็ท พัทยา จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคถังขยะจำนวน 90 ใบ , ถุงขยะสีแดง 253 กก. ,ชุด PPE 800 ชุดและผงซักฟอก 500 ห่อ มูลค่า 57,396 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอกหญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฝ่ายการพยาบาล กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566