เตียงผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมที่นอนป้องกันแผลกดทับ Lenet รุ่น Eleganza1-LE 
ใช้งานที่ ฝ่ายการพยาบาล