นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท จากคุณบุญฤทธิ์ ปาณัฐโยธิน ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564