นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 1,000 บาท จากคุณ กษมา คงทรัตน์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อกล้องส่องรากฟัน กลุ่มงานทันตกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564