วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 พล.ร.ท.โกวิท อินทร์พรหม

สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับคนไข้ 30 กล่อง

โดยมีตัวแทนจากทัพเรือภาค1 เป็นตัวแทนส่งมอบ

ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ covid-19