นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ถุงมือจำนวน 3 Pack Surgical mask จำนวน 2 กล่อง มูลค่า 10,000 บาท จากนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 23 ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับนำไปใช้ที่คลินิกโควิด ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564