พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน50,000 บาท จากคุณดวงทิพย์ ชลารักษ์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ. กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564