พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 160,000 บาท จากคุณวิทยา - คุณสิริลดา คุณปลื้ม ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเลนส์กล้องผ่าตัดทางเดินน้ำดี ให้ห้องผ่าตัดรวม ณ.ห้อง 19 ปี ชั้น2 กองอำนวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564