พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ เครื่อง Billilight จำนวน 7 เครื่อง และ Billimeter จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่า 110,350 บาท จาก คุณบรรพต สายชล และครอบครัว นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 56 (2515)  ณ  ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 11 พ.ย.63