คุณ ณัฐกร ประสิทธิ์ และครอบครัว มอบเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนาวาโทหญิงสุศิภรณ์ อุดมสุข ผู้ตรวจการพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงชั้นล่างอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564