นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบหน้ากาก KN95 จำนวน 120 ชิ้น จากคุณ นับทอง หิรัญรังษี ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564