ข้าราชการกองเรือฟริเกตที่ 1 มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เพื่อ
สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ศูนย์รับบริจาค รพ.ฯ เมื่อ 22 ธ.ค.63