บจก.เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564