นาวาเอก ดุสิต จันทร์ขำ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือใน พระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กลุ่มงานทันตกรรม โดยมี นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564