บริษัทอัจจิมาเอ็กซ์เพรสทรานสปอเตชั่น จำกัด มอบชุดกันเชื้อส่วนบุคคล( PPE)อุปกรณ์ป้องกัน เครื่องผลิตออกซิเจน ALCOHOL อาหารแห้ง เครื่องปรุง ขนม กาแฟ Pamperse เด็ก ผู้ใหญ่ ถุงขยะให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือใน พระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564