คุณวัลลภา พจน์สุภาพบริจาคเงิน 10,000 บาท อุทิศให้ นางจำเลาะ สิทธิวงศ์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือใน พระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยมี นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564