นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน100,000 บาท จากคุณ วิทยา วงษ์อารี ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กลุ่มงานศัลยกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564