นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000 บาท จากว่าที่นาวาโทหญิง อารีย์ วรรณศิริให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนปรับปรุงอาคารสถานที่ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564