นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินโอนจำนวน 100,000 บาทจากนายกิตติวัฒน์ ยิ้มแย้ม ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564