คุณสุจารีรักษ์ รัตนเกตุ มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์หัวใจ โดยมี นาวาเอก สราวุฒิ พลเสน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องตรวจโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566