พลตรีหญิงอาภรณ์ วิจิตรสุขโอนเงินบริจาคจำนวน50,000 บาทให้มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แผนกทันตกรรม เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564