ศิวนารถนคร ตลาด 700 ไร่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนเงินสดมูลค่า 10,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาเอกหญิงสุชาดา ขำวาที หัวหน้ามูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2546