บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย คุณ เชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด เสื้อPPE จำนวน 525 ชุด ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2546