ครอบครัวเกษมศรีธนาวัฒน์ มอบเงินบริจาคจำนวน 515,555 บาท สมทบทุนผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กลุ่มงานศัลยกรรมฯ โดยมีพลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566