พลเรือเอก จำนงค์ กิตติพีรชล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม โดยมีนาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564