นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากคุณ บรรพต สายชล ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อกล้องส่องรากฟัน กลุ่มงานทันตกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564